Internasjonal helse- og sosialgruppe
er et nettverk som samarbeider med andre organisasjoner og instanser i offentlig og privat sektor, mht. helsemessige og sosiale forhold for mennesker med flerkulturell bakgrunn.
East Meets West er IHSG sin ungdomsgruppe. Medlemmene har både etnisk norsk og flerkulturell bakgrunn.
Kvinnelige ambassadør er en egen gruppe i IHSG. Gruppa skal ha fokus på saker som angår kvinner og deres rettigheter og plikter.

Nye oppdateringer fra IMDI

Vi sender ut informasjon på e-postliste til IHSG når det er lagt ut av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Regjeringens nasjonale pressemeldinger og pressekonferanser under pandemien.

Pressemelding fra 19. april, «Barn under 12 år skal også testes på grensen», er lagt ut her:

Les mer →

Ramdan Kareem og smittevernrådn

Det er viktig å nå ut med råd om at besøk må unngås og at samvær innebærer stor smitterisiko

psychologic aspects, may often require a multidisciplinaryThe first step in the management of the patient with ED viagra billig.

In dog, heart rate was moderately increased in all studies, with no consistent changes in blood pressure.Sildenafil is an inhibitor of the effects of PDE with selectivity and potency on PDE5. viagra from canada.

It shows portal tract and sparse collagenous tissues.never A few times cialis without prescription.

. Reglene for arrangement på offentlig sted og antall besøk i private hjem er forskriftsfestet. Det er ulovlig med besøk av flere enn to. Oslo kommune har utarbeidet egne råd for ramadan som vi ber alle dere om å spre i sine kanaler og å sørge for at smittevernråd i forbindelse med ramadan er oppdaterte.

Råden finner dere her, også oversatt til flere språk:

https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/rad-og-regler-for-ramadan/

Vi ønsker alle våre muslimske samarbeidspartnere en god og trygg ramadan.

Mvh

Tayyab M. Choudri
Daglig leder

Internasjonal helse- og sosialgruppe
Postboks 9114 Grønland, 0133 Oslo
Mobil: 416 94 303
www.ihsg.no  E-post: post@ihsg.no        

Takk fra byråd Rina Mariann Hansen

Les under e-post fra byråd Rina Mariann Hansen til IHSG. Mvh Tayyab Choudri, daglig leder.

Jeg vil på vegne av Oslo kommune takke IHSG for at dere stiller opp og bidrar i det viktige arbeidet med å informere om smittevernråd, testing og vaksine.

Vi har hatt stort utbytte av dialogmøtene og det tette samarbeidet med dere. Det har vært helt avgjørende for kommunen å ha dere med på laget. Dere har gitt kommunen verdifulle innspill og sørget for at vi er på rett kurs. Dere har hjulpet oss med å nå bredt ut og med å gjøre informasjonen mer treffsikker. Vi har lært mye av samarbeidet med dere.

Vi er takknemlige for innsatsen IHSG gjør, og at dere og andre frivillige står på for at vi skal få bukt med pandemien. Tusen takk for innsatsen så langt! Jeg ser fram til å fortsette samarbeidet. Sammen skal vi komme oss gjennom dette.

Jeg håper dere kan videreformidle denne videohilsenen fra meg til organisasjonens medlemmer og frivillige.

https://we.tl/t-wt2nUEEUjJ

Med vennlig hilsen                                                       

Rina Mariann Hansen
byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester