Internasjonal helse- og sosialgruppe
er et nettverk som samarbeider med andre organisasjoner og instanser i offentlig og privat sektor, mht. helsemessige og sosiale forhold for mennesker med flerkulturell bakgrunn.
East Meets West er IHSG sin ungdomsgruppe. Medlemmene har både etnisk norsk og flerkulturell bakgrunn.
Kvinnelige ambassadør er en egen gruppe i IHSG. Gruppa skal ha fokus på saker som angår kvinner og deres rettigheter og plikter.

Takk fra byråd Rina Mariann Hansen

Les under e-post fra byråd Rina Mariann Hansen til IHSG. Mvh Tayyab Choudri, daglig leder.

Jeg vil på vegne av Oslo kommune takke IHSG for at dere stiller opp og bidrar i det viktige arbeidet med å informere om smittevernråd, testing og vaksine.

Vi har hatt stort utbytte av dialogmøtene og det tette samarbeidet med dere. Det har vært helt avgjørende for kommunen å ha dere med på laget. Dere har gitt kommunen verdifulle innspill og sørget for at vi er på rett kurs. Dere har hjulpet oss med å nå bredt ut og med å gjøre informasjonen mer treffsikker. Vi har lært mye av samarbeidet med dere.

Vi er takknemlige for innsatsen IHSG gjør, og at dere og andre frivillige står på for at vi skal få bukt med pandemien. Tusen takk for innsatsen så langt! Jeg ser fram til å fortsette samarbeidet. Sammen skal vi komme oss gjennom dette.

Jeg håper dere kan videreformidle denne videohilsenen fra meg til organisasjonens medlemmer og frivillige.

https://we.tl/t-wt2nUEEUjJ

Med vennlig hilsen                                                       

Rina Mariann Hansen
byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester

Reise og innstramming av innreiseregler / Facebook-poster

Reiser til utlandet har stor betydning for smittesituasjonen i Norge, og derfor har myndighetene den siste tiden strammet inn reisereglene enda mer. Nå må alle som reiser på en unødvendig fritidsreise på karantenehotell og betale for det selv, selv om de har egen bolig hvor de frem til nå har kunnet gjennomføre karantenen. Derfor er det viktig at alle som planlegger å reise til utlandet nå er kjent med dette.

Les mer →

Informasjonsmateriell om de nye koronareglene

IHSG videre sende til dere nye koronareglene som er innført og sender ut informasjonsmateriale som Byrådsleders kontor nettopp har ferdigstilt.

Sendingen går til alle medlemmer og samarbeidspartnere som sto på nettverk lista. Bruk gjerne materialet og spre det videre.

Vedlagt filer til sosiale medier og plakat til å printe ut og henge opp er med følgende budskap:

Les mer →