International Project

Under årsmøte til IHSG ble det gitt over 183 000 kroner til skoleprosjekt i Pakistan.

– Å bidra til at barn i Pakistan får en bedre hverdag og fremtid er en veldig viktig del av Internasjonal helse- og sosialgruppes solidaritetsarbeid, og er en glede å støtte hvert eneste år
. Dette er en veldig hyggelig tradisjon, som vi håper fortsetter i mange år fremover.

Det er viktig at vi omsetter våre verdier i praksis og ikke bare i ord mener ledelsen.

Bli bidragsyter

Dere gir barn og unge en trygg oppvekst og håp om en god framtid
. For 100 kroner eller mer bidrar du til en bedre hverdag for mer enn 2000 barn og unge i Pakistan.

Du kan velge mellom følgende betalingsmåter:
1.      Vipps
. Bruk menyvalget ”Kjøp noe”

. Søk på 116684. Tast inn det beløpet du ønsker å sponse.
2.      Dersom du ikke har Vipps, bruk IHSGs kontonummer 1503.99. 13787

På forhånd mange takk for bidraget!

Med vennlig hilsen,

Martin Toft                                                     Tayyab M. Choudri
Styreleder i IHSG                                          Daglig leder i IHSG