Ramdan Kareem og smittevernrådn

Det er viktig å nå ut med råd om at besøk må unngås og at samvær innebærer stor smitterisiko. Reglene for arrangement på offentlig sted og antall besøk i private hjem er forskriftsfestet. Det er ulovlig med besøk av flere enn to. Oslo kommune har utarbeidet egne råd for ramadan som vi ber alle dere om å spre i sine kanaler og å sørge for at smittevernråd i forbindelse med ramadan er oppdaterte.

Råden finner dere her, også oversatt til flere språk:

https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/rad-og-regler-for-ramadan/

Vi ønsker alle våre muslimske samarbeidspartnere en god og trygg ramadan.

Mvh

Tayyab M. Choudri
Daglig leder

Internasjonal helse- og sosialgruppe
Postboks 9114 Grønland, 0133 Oslo
Mobil: 416 94 303
www.ihsg.no  E-post: post@ihsg.no