Internasjonal helse- og sosialgruppe
er et nettverk som samarbeider med andre organisasjoner og instanser i offentlig og privat sektor, mht. helsemessige og sosiale forhold for mennesker med flerkulturell bakgrunn.
East Meets West er IHSG sin ungdomsgruppe. Medlemmene har både etnisk norsk og flerkulturell bakgrunn.
Kvinnelige ambassadør er en egen gruppe i IHSG. Gruppa skal ha fokus på saker som angår kvinner og deres rettigheter og plikter.

Together for a better future IHSG CONFERENCE IN PAKISTANDate & time: Sunday 20 . Desember 2020 12:00-15:00 in District Mandi Bahauddin
and from 16:00- 19:00 in District Gujrat.
Place: Riaz Ul Jannat Hospital, Mandi Bahauddin and ……………Gujrat, Pakistan
Background
Together for a better future is the annual conference of International Health &
Social Group (IHSG) with local partners. Active Participation & Our Collective Social
Responsibilities. In our discussions we will have our focus on 2 themes: 1) What
inspires diaspora community to be more active in development work? 2) What are
our social responsibilities as to our children growing up in Europe and what needs to
be done?
Program in District Mandi Bahauddin. Working language: Urdu &
English.
Program presenter Shiffa Yousufzai, Hum TV?
11:30 – 12:00 Tea Coffee and refreshment for all participants
12:00 – 12:15 Welcome message and recitation av Quran by Imam
12:15 – 12:40 Thematic areas and overview of the IHSG projects
“Together for a better future” working in Norway &
Pakistan. Tayyab M. Choudri, Executive director of
IHSG.

Les mer →

Velkommen til OXLO- Kvinneseminar på FN-dagen

Velkommen til OXLO- Kvinneseminar på FN-dagen  24.10. 2020 

Dialog, samhandling og underholdning.  

Målet er å styrke minoritetskvinners styring over eget liv, forebygge negativ  sosial kontroll og vold, samt motivere kvinner til å ta utdanning, delta i  arbeidslivet og i samfunnet forøvrig.  

Vi tilbyr kunnskap, mange gode samtaler og møter mellom mennesker fra ulike  kulturer. 

Dato: Lørdag 24.10. 2020 kl. 15:30 – 18:30. Registrering fra kl. 15:00.  Sted: Shalimar Tandoori Resturant, Konghellegata 5, 0569 Oslo Ta trikk nr. 17 eller buss nr. 31 til Rosenhoff holdeplass. 

Les mer →

Velkommen til markering av Verdensdagen for psykisk helse

Spør mer. Vis interesse – vær nysgjerrig” – Velkommen til et fargerikt arrangement 9. oktober kl. 14:30

Sted: Søndre Nordstrand Muslimske Senter | Lofsrudveien 1, 1281 Oslo,

Målet med markering av verdensdagen for psykisk helse i år er å:

  • Øke kunnskap om COVID-19 og psykisk helse under pandemien
  • Bidra til mer åpenhet om psykiske utfordringer
  • Bidra til trivsel, ny kunnskap og større åpenhet.

Program:

  • Kl . 15:00 til 15.30 Registrering
  • Kl. 15: 35 Velkommen og resitasjon fra Koranen v/ Imam i SNMS
  • Kl

    attending physician. buy viagra online (9-20kg) 4-5.

    . 15: 40 Diktopplesning for alle
Les mer →