Internasjonal helse- og sosialgruppe
er et nettverk som samarbeider med andre organisasjoner og instanser i offentlig og privat sektor, mht. helsemessige og sosiale forhold for mennesker med flerkulturell bakgrunn.
East Meets West er IHSG sin ungdomsgruppe. Medlemmene har både etnisk norsk og flerkulturell bakgrunn.
Kvinnelige ambassadør er en egen gruppe i IHSG. Gruppa skal ha fokus på saker som angår kvinner og deres rettigheter og plikter.

Reise og innstramming av innreiseregler / Facebook-poster

Reiser til utlandet har stor betydning for smittesituasjonen i Norge, og derfor har myndighetene den siste tiden strammet inn reisereglene enda mer. Nå må alle som reiser på en unødvendig fritidsreise på karantenehotell og betale for det selv, selv om de har egen bolig hvor de frem til nå har kunnet gjennomføre karantenen. Derfor er det viktig at alle som planlegger å reise til utlandet nå er kjent med dette.

Les mer →

Informasjonsmateriell om de nye koronareglene

IHSG videre sende til dere nye koronareglene som er innført og sender ut informasjonsmateriale som Byrådsleders kontor nettopp har ferdigstilt.

Sendingen går til alle medlemmer og samarbeidspartnere som sto på nettverk lista. Bruk gjerne materialet og spre det videre.

Vedlagt filer til sosiale medier og plakat til å printe ut og henge opp er med følgende budskap:

Les mer →

Together for a better future IHSG CONFERENCE IN PAKISTANDate & time: Sunday 20 . Desember 2020 12:00-15:00 in District Mandi Bahauddin
and from 16:00- 19:00 in District Gujrat.
Place: Riaz Ul Jannat Hospital, Mandi Bahauddin and ……………Gujrat, Pakistan
Background
Together for a better future is the annual conference of International Health &
Social Group (IHSG) with local partners. Active Participation & Our Collective Social
Responsibilities. In our discussions we will have our focus on 2 themes: 1) What
inspires diaspora community to be more active in development work? 2) What are
our social responsibilities as to our children growing up in Europe and what needs to
be done?
Program in District Mandi Bahauddin. Working language: Urdu &
English.
Program presenter Shiffa Yousufzai, Hum TV?
11:30 – 12:00 Tea Coffee and refreshment for all participants
12:00 – 12:15 Welcome message and recitation av Quran by Imam
12:15 – 12:40 Thematic areas and overview of the IHSG projects
“Together for a better future” working in Norway &
Pakistan. Tayyab M. Choudri, Executive director of
IHSG.

Les mer →