Internasjonal helse- og sosialgruppe
er et nettverk som samarbeider med andre organisasjoner og instanser i offentlig og privat sektor, mht. helsemessige og sosiale forhold for mennesker med flerkulturell bakgrunn.
East Meets West er IHSG sin ungdomsgruppe. Medlemmene har både etnisk norsk og flerkulturell bakgrunn.
Kvinnelige ambassadør er en egen gruppe i IHSG. Gruppa skal ha fokus på saker som angår kvinner og deres rettigheter og plikter.

Verdens eldredag 1. oktober 2014
Verdens eldredag 2014

Dagen ble som i fjor markert i Jamaat Ehle-Sunnat, med fokus på utfordringer og tiltak for eldre innvandrere.
Les mer →

Sommerfest på Bekkensten lørdag 31. mai 2014


Samvær bekkenstenweb

20-årsjubileum krever feiring, og sommerfesten ble derfor lagt til Oslo kommunes hytte Bekkensten i Oppegård.
Les mer →

Jubileumslunsj 17. mai 2014
17 


<div title=

• In the case of patients with recurrent angina mild after the use of medication should be taken change your life The negative effects of the information users and the importance of treating intensively, and immediately the patients with.

. mai – lunsjbord web” width=”640″ height=”433″ />

Årets 17. mai var en spesiell dag ettersom den også markerte 200 års jubileet for den norske grunnloven. Spesiell også fordi IHSG har 20-årsjubileum i år.
Les mer →