Internasjonal helse- og sosialgruppe
er et nettverk som samarbeider med andre organisasjoner og instanser i offentlig og privat sektor, mht. helsemessige og sosiale forhold for mennesker med flerkulturell bakgrunn.
East Meets West er IHSG sin ungdomsgruppe. Medlemmene har både etnisk norsk og flerkulturell bakgrunn.
Kvinnelige ambassadør er en egen gruppe i IHSG. Gruppa skal ha fokus på saker som angår kvinner og deres rettigheter og plikter.

Hverdagsstress og psykisk helse

Symbol, verdensdagen for psykisk helse


psykiskhelse

 Verdensdagen for psykisk helse med tema Hverdagsstress og psykisk helse ble i år feiret på hvert år 10, oktober.
Les mer →

Full fart på Cosmopolite!


Den Internasjonale ungdom-festivalen 2020 byr på konsert med profesjonelle musikere fra alle verdenshjørner, bangra-grupper, hip hop, danseshow og DJ kombinert med live show
. Vi kan også love underholdning for alle aldersgrupper.

Les mer →

Velkommen til markeringen av 50-års jubileum

“Dialog og middagssamling”

Sted: Sentral Jammat  Ehle- Sunnat, Motzfeldtsgata 10, Oslo.

Dato: Fredag, 13.08.2020            Tid: 16:00- 19:00

I år er det 50-års jubileum for norskpakistanere i Norge og det markeres i forbindelse med Eid og 14. august-feiring.

Les mer →