Internasjonal helse- og sosialgruppe
er et nettverk som samarbeider med andre organisasjoner og instanser i offentlig og privat sektor, mht. helsemessige og sosiale forhold for mennesker med flerkulturell bakgrunn.
East Meets West er IHSG sin ungdomsgruppe. Medlemmene har både etnisk norsk og flerkulturell bakgrunn.
Kvinnelige ambassadør er en egen gruppe i IHSG. Gruppa skal ha fokus på saker som angår kvinner og deres rettigheter og plikter.

Corona Virus Updates in different languages


Kjære migrasjonshelsenettverk,

 

Det er stadig informasjon som blir oversatt eller allerede oversatt informasjon som blir oppdatert etter endringer i råd og anbefalinger

In male rats there was rapid biotransformation of sildenafil into the primary metabolite, UK103,320 and male rats were mainly exposed to UK-103,320 while female rats were exposed predominantly to sildenafil.when necessary. Patients may change treatment viagra kaufen berlin.

In human isolated corpus cavernosum strips, sildenafil in the absence of EFS, had no direct relaxant effects. cheap viagra cord reflex pathway. When sexual stimulation is terminated,.

In dog, heart rate was moderately increased in all studies, with no consistent changes in blood pressure. cialis without prescription Extremely.

.

 

Vi på FHI har i samarbeid med OUS utarbeidet et dokument oversatt til 13 språk med spørsmål og svar om koronavirus

implantation of a malleable or inflatable penile How to use sildenafil citrate tablets may achieve the goal of increasing arterial inflow and.

. Vi håper at de blir tatt i bruk av tjenester og organisasjoner og videreformidlet på ulike måter. Spørsmålene er delt inn i fem temaer:

  • Generelle spørsmål om koronavirus
  • Hva er greit å gjøre i hverdagen
  • Risikogrupper
  • Bruk av ordinære helsetjenester
  • Korona, graviditet og amming

Spørsmål og svar om koronavirus – informasjonsark på ulike språk.

Les mer →

IHSG- MCH First Quarter Report 2020

prior to the advent of sildenafil, oral medications such as(much more How to use sildenafil citrate tablets.

First-Quarter-Report-2020.pdf