Internasjonal helse- og sosialgruppe
er et nettverk som samarbeider med andre organisasjoner og instanser i offentlig og privat sektor, mht. helsemessige og sosiale forhold for mennesker med flerkulturell bakgrunn.
East Meets West er IHSG sin ungdomsgruppe. Medlemmene har både etnisk norsk og flerkulturell bakgrunn.
Kvinnelige ambassadør er en egen gruppe i IHSG. Gruppa skal ha fokus på saker som angår kvinner og deres rettigheter og plikter.

IHSG- Internasjonal helse- og sosialgruppe innspill til samarbeidsstrategien for barn i lavinntektsfamilier

Bakgrunn

I dag er det utallige fritidsaktiviteter for barn og ungdom. Hvor de kan velge fritt det de har lyst til å være med på. Å delta i en eller flere av disse aktivitetene bidrar til å utvikle kameratskap og vennskap og er en læring i sosialisering og det å bygge opp formelle og uformelle relasjoner som er viktig kunnskap å ta med seg videre i livet. Deltagelse i en fritidsaktivitet kan for mange bidra til valg av yrke. Les mer →

Entertainment Education

 

Leoul Mekonen

Jul er hektisk periode. Umulig å unngå stress men det skjer mange spennende ting før vi avslutter året. Jeg vil takke Tayyab Choudri og mine kjære venner Farhia Luul Makerow og Muna Jama for en fantastisk julavslutning med Entertainment Education kveld. Les mer →