Internasjonal helse- og sosialgruppe
er et nettverk som samarbeider med andre organisasjoner og instanser i offentlig og privat sektor, mht. helsemessige og sosiale forhold for mennesker med flerkulturell bakgrunn.
East Meets West er IHSG sin ungdomsgruppe. Medlemmene har både etnisk norsk og flerkulturell bakgrunn.
Kvinnelige ambassadør er en egen gruppe i IHSG. Gruppa skal ha fokus på saker som angår kvinner og deres rettigheter og plikter.

Onsdagstreffen- høstens nyhet!

Hei,

 

Håper dere har hatt en finfin sommer.

 

Onsdagstreffen- høstens nyhet!

 

Velkommen til vårt «Onsdagstreffen»-nettverkssamling og internasjonal kulturkaffe.

Onsdagstreffen er et gratis tilbud for alle som ønsker en sosial arena for å bli kjent med andre i nettverket og rett og slett bare ha det hyggelig.

Les mer →

Velkommen til markeringen av 50-års jubileum

“Dialog og middagssamling”

Sted: Sentral Jammat  Ehle- Sunnat, Motzfeldtsgata 10, Oslo.

Dato: Fredag, 13.08.2020            Tid: 16:00- 19:00

I år er det 50-års jubileum for norskpakistanere i Norge og det markeres i forbindelse med Eid og 14. august-feiring.

Les mer →

Corona Virus Updates in different languages

Kjære migrasjonshelsenettverk,

 

Det er stadig informasjon som blir oversatt eller allerede oversatt informasjon som blir oppdatert etter endringer i råd og anbefalinger.

 

Vi på FHI har i samarbeid med OUS utarbeidet et dokument oversatt til 13 språk med spørsmål og svar om koronavirus. Vi håper at de blir tatt i bruk av tjenester og organisasjoner og videreformidlet på ulike måter. Spørsmålene er delt inn i fem temaer:

  • Generelle spørsmål om koronavirus
  • Hva er greit å gjøre i hverdagen
  • Risikogrupper
  • Bruk av ordinære helsetjenester
  • Korona, graviditet og amming

Spørsmål og svar om koronavirus – informasjonsark på ulike språk.

Les mer →