Internasjonal helse- og sosialgruppe
er et nettverk som samarbeider med andre organisasjoner og instanser i offentlig og privat sektor, mht. helsemessige og sosiale forhold for mennesker med flerkulturell bakgrunn.
East Meets West er IHSG sin ungdomsgruppe. Medlemmene har både etnisk norsk og flerkulturell bakgrunn.
Kvinnelige ambassadør er en egen gruppe i IHSG. Gruppa skal ha fokus på saker som angår kvinner og deres rettigheter og plikter.

Asreport 2020

IHSG Arsplan 2021-2022

Sakliste og vedlegg til IHSG årsmøte 22.06.2021

Kl. 17.00-20.00. Sted: Shalimar Tandoori Resturant, Konghellegata 5, 0569 Oslo

Ta trikk nr. 17 eller buss nr. 31 til Rosenhoff holdeplass.

Sakliste:

Sak 1              Åpning av årsmøtet og foredrag- fagpersoners erfaringer om COVID-19.

Les mer →