Internasjonal helse- og sosialgruppe
er et nettverk som samarbeider med andre organisasjoner og instanser i offentlig og privat sektor, mht. helsemessige og sosiale forhold for mennesker med flerkulturell bakgrunn.
East Meets West er IHSG sin ungdomsgruppe. Medlemmene har både etnisk norsk og flerkulturell bakgrunn.
Interkulturell Kvinnegruppe er en egen gruppe i IHSG. Gruppa skal ha fokus på saker som angår kvinner og deres rettigheter og plikter.

Det gode samspill

klasserom

Det gode samspill mellom barn, foreldre og skole er tema for Internasjonal helse- og sosialgruppes (IHSG) dialogseminar på Furuset Skole, 16. november kl 15-18.  Det blir foredrag, workshop, matservering og underholdning.
Les mer →

Hverdagsstress og psykisk helse

psykiskhelse

 Verdensdagen for psykisk helse med tema Hverdagsstress og psykisk helse ble i år feiret på på Mehfel restaurant i Kirkegata 15, Oslo.
Les mer →

Verdens eldredag 1. oktober 2014

Verdens eldredag 2014

Dagen ble som i fjor markert i Jamaat Ehle-Sunnat, med fokus på utfordringer og tiltak for eldre innvandrere.
Les mer →