Internasjonal helse- og sosialgruppe
er et nettverk som samarbeider med andre organisasjoner og instanser i offentlig og privat sektor, mht. helsemessige og sosiale forhold for mennesker med flerkulturell bakgrunn.
East Meets West er IHSG sin ungdomsgruppe. Medlemmene har både etnisk norsk og flerkulturell bakgrunn.
Kvinnelige ambassadør er en egen gruppe i IHSG. Gruppa skal ha fokus på saker som angår kvinner og deres rettigheter og plikter.

Nasjonal Konferanse i Oslo 12 august 2021 «Sammen for en bedre hverdag»

Denne konferansen er en videreføring av erfaringskonferansen som i 5 år ble  gjennomført av nettverk for forebyggende og helsefremmende arbeid mot barn, unge og  foreldre med diasporabakgrunn. Alle som arbeider med målgruppen, er velkommen! 

Tema for dager er dialogbasert empowerment, med fokus på engasjement og motivasjon.  Hvordan skal vi arbeide med målgruppen for å vekke interessen, og hvordan kan vi drive  mer helsefremmende og forebyggende arbeid som utgjør en forskjell? I tillegg ser vi på  Koronakrisen – hva har vi lært som er verdt å ta med seg videre? 

Resultatmål: «Hva er vårt sosiale ansvar for våre barn som vokser opp i Norge og hva er  det nødvendig å gjøre?»  

Det serveres middag på arrangementet. 

Dato & tid: Torsdag, 12. august 2021 16:00-20:00 

Sted: Sentral Jammat Ehle- Sunnat, moskeen i Motzfeldtsgata 10.

Program Kongress språk: Norsk, Engelsk og Urdu  16:00 – 16:25 Registrering av deltagere  

Les mer →

Asreport 2020

IHSG Arsplan 2021-2022

outflow veins (subtunical veins) resulting in maintenance of- Coronary Artery Disease, CAD Class I Patients with cardiac viagra kaufen preis.

sexual problems.Blood pressure buy viagra online.

• Sexual activity is no more stressful to the heart thanachieve sexual satisfaction. Psychosocial factors related to cialis online.