Internasjonal helse- og sosialgruppe
er et nettverk som samarbeider med andre organisasjoner og instanser i offentlig og privat sektor, mht. helsemessige og sosiale forhold for mennesker med flerkulturell bakgrunn.
East Meets West er IHSG sin ungdomsgruppe. Medlemmene har både etnisk norsk og flerkulturell bakgrunn.
Kvinnelige ambassadør er en egen gruppe i IHSG. Gruppa skal ha fokus på saker som angår kvinner og deres rettigheter og plikter.

Ungdom tar ansvarUngdommer
Mål :

Utvikle vellykket metodisk arbeid mot radikalisering i ungdomsmiljøer til inspirasjon for videre arbeid

. Å bekjempe rasistiske og diskriminerende holdninger med dialog
.
Les mer →

Sommerfest på Bekkensten lørdag 31. mai


Bekkenstenhytta

I år har vi 20-årsjubileum og vi velger derfor å legge festen vår til Oslo kommunes hytte Bekkensten i Oppegård – se kart i vedlagte folder. Adresse Ingierstrandveien 126, 25 minutter med bil fra Oslo sentrum

Appropriate therapy in the presence of a documentedPhysical Examination buy viagra.

. Buss 541 mot Drøbak fra Oslo bussterminal til Svartskogtoppen. Les mer →