Internasjonal helse- og sosialgruppe
er et nettverk som samarbeider med andre organisasjoner og instanser i offentlig og privat sektor, mht. helsemessige og sosiale forhold for mennesker med flerkulturell bakgrunn.
East Meets West er IHSG sin ungdomsgruppe. Medlemmene har både etnisk norsk og flerkulturell bakgrunn.
Kvinnelige ambassadør er en egen gruppe i IHSG. Gruppa skal ha fokus på saker som angår kvinner og deres rettigheter og plikter.

Velkommen til markeringen av IHSGs 25 års jubileum

Internasjonal helse- og sosialgruppe, logo


Internasjonal helse- og sosialgruppe, logo

på”East meets West- dialog og infotainment”

ÅPEN SCENE, Torggata Bad, Badstugata 2, 4. etasje.

Onsdag, 04.12.2019            Tid: 18:00- 22:00

 

Vi feirer at IHSG- flerkulturelt kompetansesenter for dialog – kunnskapsformidling – samhandling – forebyggende og frivillig arbeid.

  Les mer →

Verdensdagen for psykisk helseVerdensdagen for psykisk helse

“Gi tid” – fargerikt seminar om åpenhet

Les mer →

Framtidens eldreomsorg – seminar

Framtidens eldreomsorg – seminar.

I år er det 25-års jubileum for IHSG og det markeres med FNs internasjonale eldredag.

Les mer →