Internasjonal helse- og sosialgruppe
er et nettverk som samarbeider med andre organisasjoner og instanser i offentlig og privat sektor, mht. helsemessige og sosiale forhold for mennesker med flerkulturell bakgrunn.
East Meets West er IHSG sin ungdomsgruppe. Medlemmene har både etnisk norsk og flerkulturell bakgrunn.
Kvinnelige ambassadør er en egen gruppe i IHSG. Gruppa skal ha fokus på saker som angår kvinner og deres rettigheter og plikter.

Velkommen til OXLO- Kvinneseminar på FN-dagen

Velkommen til OXLO- Kvinneseminar på FN-dagen  24.10. 2020 

Dialog, samhandling og underholdning.  

Målet er å styrke minoritetskvinners styring over eget liv, forebygge negativ  sosial kontroll og vold, samt motivere kvinner til å ta utdanning, delta i  arbeidslivet og i samfunnet forøvrig.  

Vi tilbyr kunnskap, mange gode samtaler og møter mellom mennesker fra ulike  kulturer. 

Dato: Lørdag 24.10. 2020 kl. 15:30 – 18:30. Registrering fra kl. 15:00.  Sted: Shalimar Tandoori Resturant, Konghellegata 5, 0569 Oslo Ta trikk nr. 17 eller buss nr. 31 til Rosenhoff holdeplass. 

Les mer →

Velkommen til markering av Verdensdagen for psykisk helse

Spør mer. Vis interesse – vær nysgjerrig” – Velkommen til et fargerikt arrangement 9. oktober kl. 14:30

Sted: Søndre Nordstrand Muslimske Senter | Lofsrudveien 1, 1281 Oslo,

Målet med markering av verdensdagen for psykisk helse i år er å:

  • Øke kunnskap om COVID-19 og psykisk helse under pandemien
  • Bidra til mer åpenhet om psykiske utfordringer
  • Bidra til trivsel, ny kunnskap og større åpenhet.

Program:

  • Kl . 15:00 til 15.30 Registrering
  • Kl. 15: 35 Velkommen og resitasjon fra Koranen v/ Imam i SNMS
  • Kl

    attending physician. buy viagra online (9-20kg) 4-5.

    . 15: 40 Diktopplesning for alle
Les mer →

Tayyab Choudri besøk til Pakistan

Tayyab Choudri, CEO of IHSG to visitt Pakistan and meetings with difrent institutions regarding IHSG-projects . Hamzah Nordal-Rajpoot, Embassy of Norway, Zeeshan Arif, Al – Munir Development Foundation, Syed Mustajab, Shiffa Yousafzai and co host Ovais Mangwala morning show at Hum TV.