Nye oppdateringer fra IMDI

Vi sender ut informasjon på e-postliste til IHSG når det er lagt ut av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Regjeringens nasjonale pressemeldinger og pressekonferanser under pandemien.

Pressemelding fra 19. april, «Barn under 12 år skal også testes på grensen», er lagt ut her:

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/children-under-the-age-of-12-must-also-take-a-test-at-the-border/id2845056/

Bredere beslutningsgrunnlag om virusvektor-vaksiner fra 15.april er lagt ut her:

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/a-broader-basis-for-making-decisions-concerning-viral-vector-vaccines/id2844867/

Statsministerens innledning ved overleveringen av koronakommisjonens rapport fra 14.april er lagt ut her:

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/statsministerens-innledning-ved-overleveringen-av-koronakommisjonens-rapport/id2844632/

Felles side med koronainformasjon på flere språk:

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/corona-information-in-other-languages/id2814563/

Takk!

Mvh,

Tayyab M. Choudri
Daglig leder