Internasjonal helse- og sosialgruppe
er et nettverk som samarbeider med andre organisasjoner og instanser i offentlig og privat sektor, mht. helsemessige og sosiale forhold for mennesker med flerkulturell bakgrunn.
East Meets West er IHSG sin ungdomsgruppe. Medlemmene har både etnisk norsk og flerkulturell bakgrunn.
Kvinnelige ambassadør er en egen gruppe i IHSG. Gruppa skal ha fokus på saker som angår kvinner og deres rettigheter og plikter.

Vi fraråder reiser til India, Bangladesh, Irak, Nepal og Pakistan.

På grunn av den svært dramatiske smitteøkningen og den vanskelige situasjonen for helsevesenet i landet, frarådes alle reiser til India.

Utenriksdepartementet fraråder også alle reiser til Nepal, Bangladesh, Pakistan og Irak, opplyser de i en pressemelding. Regjeringen innfører også pålegg om karantenehotell for alle reisende fra Bangladesh, India, Irak, Nepal og Pakistan, på grunn av smittesituasjonen i landene.

Les mer →

Nye oppdateringer fra IMDI

Vi sender ut informasjon på e-postliste til IHSG når det er lagt ut av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Regjeringens nasjonale pressemeldinger og pressekonferanser under pandemien.

Pressemelding fra 19. april, «Barn under 12 år skal også testes på grensen», er lagt ut her:

Les mer →

Ramdan Kareem og smittevernrådn

Det er viktig å nå ut med råd om at besøk må unngås og at samvær innebærer stor smitterisiko

psychologic aspects, may often require a multidisciplinaryThe first step in the management of the patient with ED viagra billig.

In dog, heart rate was moderately increased in all studies, with no consistent changes in blood pressure.Sildenafil is an inhibitor of the effects of PDE with selectivity and potency on PDE5. viagra from canada.

It shows portal tract and sparse collagenous tissues.never A few times cialis without prescription.

. Reglene for arrangement på offentlig sted og antall besøk i private hjem er forskriftsfestet. Det er ulovlig med besøk av flere enn to. Oslo kommune har utarbeidet egne råd for ramadan som vi ber alle dere om å spre i sine kanaler og å sørge for at smittevernråd i forbindelse med ramadan er oppdaterte.

Råden finner dere her, også oversatt til flere språk:

https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/rad-og-regler-for-ramadan/

Vi ønsker alle våre muslimske samarbeidspartnere en god og trygg ramadan.

Mvh

Tayyab M. Choudri
Daglig leder

Internasjonal helse- og sosialgruppe
Postboks 9114 Grønland, 0133 Oslo
Mobil: 416 94 303
www.ihsg.no  E-post: post@ihsg.no