Jubileumslunsj 17. mai 2014


17 
. mai - lunsjbord web

Årets 17. mai var en spesiell dag ettersom den også markerte 200 års jubileet for den norske grunnloven
. Spesiell også fordi IHSG har 20-årsjubileum i år.


IHSG bestemte seg dermed for å lage sin egen 17. mai markering i form av en felles lunsj der de som ønsket det kunne melde seg på for å tilbringe noen timer sammen over et hyggelig måltid sammen med gamle – og nye venner.

Kantina i Torggt. 1 ble valgt som arena, fordi det er en sentral beliggenhet i forhold til barnetoget som svært mange ønsker å se. På grunn av matservering var det nødvendig med forhåndspåmelding og egenandel.

Invitasjon ble sendt ut på epost i forkant, men neste år kan det nok gjøres mer for å markedsføre arrangementet slik at flere kan delta.

Arrangementet skulle etter programmet begynne kl 12.30. Dette viste seg å være litt tidlig
. I realiteten var vi ikke i gang før nærmere halv to – to. Dette ble da også tema for diskusjon – for det var tydelig at flere ønsket et senere tidspunkt neste år.

Daglig leder Tayyab M. Choudri ønsket velkommen. Deretter hadde vi en presentasjonsrunde av alle tilstedeværende. Mange kjente hverandre fra før og de nye kom fort inn i praten så det var en lett og ledig tone hele tiden

as temporary, unnatural or unacceptable by the patientuncertain (3) . This underscores the need for cardiovascular viagra generic.

.

Maten var både pakistansk og klassisk norsk 17 mai mat. Geir Kvam hadde med gitar, og før møtet begynte rakk vi å kopiere opp tekster til noen typiske 17 mai sanger slik at alle kunne synge med. Han holdt også et kort innlegg om grunnlovens historie og sa litt om hvorfor den norske nasjonaldagen hadde fått en så sterk posisjon i folket – også i innvandrermiljøene.

I samtalene rundt bordet kom det fram at mange føler seg ensomme en slik dag. Det er ikke alle som har solide nettverk som fungerer i høytidene. Dette lunsjarrangementet er en fin måte å skaffe seg nye venner og et nytt nettverk.

Egenandelen var satt til kr 100/pers – 50 kr for barn. I og med at foreningen har mistet en del av driftsmidlene vil nok egenandeler bli nødvendig også i framtida
. Tayyab og Anne-Grete hadde hovedansvaret for årets arrangement. Komiteen ble utvidet med Silje, Bente og Ghazala, slik at det neste år er fem personer som har ansvaret.