Sakliste og vedlegg til IHSG årsmøte 22.06.2021

Kl. 17.00-20.00. Sted: Shalimar Tandoori Resturant, Konghellegata 5, 0569 Oslo

Ta trikk nr. 17 eller buss nr. 31 til Rosenhoff holdeplass.

Sakliste:

Sak 1              Åpning av årsmøtet og foredrag- fagpersoners erfaringer om COVID-19.

Sak 2              Konstituering av årsmøtet

Opprop

Godkjenning av innkalling og saksliste

Valg av møteleder

Valg av referent

Valg av to personer til å underskrive protokollen

Sak 3              Organisasjonssaker

  1. Årsrapport 2020
  2. Revidert regnskap
    1. Revisjonsberetning
    2. Årsregnskap

Styrets innstilling til årsmøtet:

Årsrapporten for 2020 godkjennes. Vedlegg: Årsrapport 2020

Regnskap 2020 Styrets innstilling til årsmøtet:

Regnskap 2020 godkjennes. Vedlegg: Årsrapport 2020

  1. Planer og budsjett 2022

Styrets innstilling til årsmøtet:

Handlingsplan for IHSG til 2022 vedtas.

Vedlegg: Handlingsplan for IHSG til 2022

Styrets innstilling til årsmøtet:

Budsjett for 2022 vedtas

  1. Medlemsavgift 2022

For enkeltmedlem kr. 150.-.

For familie kr. 250.-.

For organisasjoner/institusjoner kr. 500.-.

Medlemskap 2022 godkjennes

Sak 4              Valg

a)      Valg av medlemmer til styret for IHSG-nettverk (innstilling fra valgkomiteen legges frem på årsmøtet)

b)      Valg av revisor

c)      Valg av medlemmer til valgkomité for IHSG-nettverk

Vi har 50 personer som kan møtes fysisk. Vi har 46 påmeldinger til i dag.  

Mvh

Tayyab M. Choudri
Daglig leder

Internasjonal helse- og sosialgruppe
Postboks 9114 Grønland, 0133 Oslo
Mobil: 416 94 303
www.ihsg.no  E-post: post@ihsg.no