Vi fraråder reiser til India, Bangladesh, Irak, Nepal og Pakistan.

På grunn av den svært dramatiske smitteøkningen og den vanskelige situasjonen for helsevesenet i landet, frarådes alle reiser til India.

Utenriksdepartementet fraråder også alle reiser til Nepal, Bangladesh, Pakistan og Irak, opplyser de i en pressemelding. Regjeringen innfører også pålegg om karantenehotell for alle reisende fra Bangladesh, India, Irak, Nepal og Pakistan, på grunn av smittesituasjonen i landene.

– Smittesituasjonen i blant annet India er svært alvorlig. For å begrense risikoen for importsmitte av nye virusvarianter, innfører vi nå skjerpede innreiseregler for reisende fra India og tilgrensende land i tillegg til Irak, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Det innføres pålegg om karantenehotell for alle reisende fra Bangladesh, India, Irak, Nepal og Pakistan med noen svært få unntak. Det vil si at også reisende som har vært på nødvendige reiser i disse landene, må på karantenehotell.

De skjerpede innreisetiltakene for reisende fra de aktuelle landene trer i kraft onsdag 28. april klokken 12.

Mvh,

Tayyab M. Choudri
Daglig leder