Invitasjon til Nasjonal Konferanse i Oslo 2023 «Sammen for en bedre hverdag»

Velkommen til Nasjonal Konferanse i Oslo 2023 «Sammen for en bedre hverdag»

Denne konferansen er en videreføring av arbeidserfaringer som i 26 år er blitt gjennomført av nettverk for forebyggende og helsefremmende arbeid mot barn, unge og foreldre med diasporabakgrunn. Alle som arbeider med målgruppen, er velkommen!

Tema for dagen er dialogbasert empowerment, med fokus på engasjement og motivasjon. Hvordan skal vi arbeide med målgruppen for å vekke interesse og hvordan kan vi drive mer helsefremmende og forebyggende arbeid som utgjør en forskjell? I tillegg ser vi på Ungt utenforskap. Hvorfor faller så mange utenfor? Og hva gjør vi med det?  

Resultatmål: «Hva er vårt sosiale ansvar for våre barn som vokser opp i Norge og hva er det nødvendig å gjøre?»

Som deltaker på konferansen vil du bli oppdatert på fagfeltet, bli inspirert av fagpersoner, kollegaer og du kan skape deg et godt nettverk.

Sammen for en bedre hverdag er den årlige dialogmøteplassen til Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG) i samarbeid med Jammat Ehle-Sunnat med støtte fra IMDi.

Det serveres Pakistans middag på arrangementet.  Konferansen er gratis, men påmelding kreves. Det er begrenset antall plasser og påmelding sendes til: post@ihsg.no eller sms 41694303. Kun inviterte deltakere vil få mulighet til å delta på konferansen. 

Dato & tid: 25.08.2023 16:00-20:00
Sted: Sentral Jammat  Ehle- Sunnat, moskeen i Motzfeldtsgate 10.

Program                               Kongress språk: Norsk, Engelsk og Urdu 

16:00 – 16:30                            Registrering av deltagere 

16:30 – 16:45                            VelkomsttaleImam Syed Nehmat Ali Shah, CJAS 

16:45 – 17:10                            Ungt utenforskap – hvorfor faller så mange utenfor? Og hva gjør vi med det? Med tanke på videre samarbeid mellom det offentlige og frivillig organisasjoner v/Shazia Majothi, Cognitive behavior therapist og styremedlem i IHSG og Tayyab M. Choudri, daglig leder i IHSG

17:10 – 17:25                            Kort innlegg v/ Her Excellency Saadia Altaf Qazi Ambassador of the Islamic Republic of Pakistan in Norway

17:25 – 18:00                            Hva vet vi om negativ sosial kontroll? Hvordan kan vi arbeide med det? v/Leoul Mekonen, IHSG, RKF og IMDi.

18:05  19:00                            Paneldebatt med 5 inviterte innledere: Kunnskapsbasert læring og hvilken rolle har vi? Ledet av Martin Toft, styreleder i IHSG.                            

  • Usman Mushtaq, Byråd, for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Oslo Kommune
  • En mor og lærer fra Oslo            
  • Berit Austveg, lege og FN-ambassadør
  • En Ungdom fra East meets West (venter bekreftelse)

19:05 – 20: 00                            Pakistansk middag og sosialt samvær.  

Mvh

Tayyab M. Choudri
Daglig leder

Internasjonal helse- og sosialgruppe
Postboks 9114 Grønland, 0133 Oslo
Mobil: 416 94 303
www.ihsg.no  E-post: post@ihsg.no