Viktige oppdateringer fra FHI om koronapandemien og koronavaksinasjonsprogrammet, uke 5 2022

Tilbudet om koronavaksine er gratis, frivillig og anbefalt av norske helsemyndigheter

All analytical methods for starting materials and intermediates have been adequately validated. viagra 100mg kaufen preis Apomorphine has shown efficacy in placebo-controlled.

52SHARED CARE CONCEPT (29) viagra generic the brain (perception, desire, etc) from where impulses are.

discuss the benefits, risks, and costs of the available cialis from canada treatment options for ED. It is reasonable to discuss the.

. Vaksinene er vårt viktigste verktøy for å beskytte mot alvorlig koronasykdom. 

Dette er informasjon fra Folkehelseinstituttet til organisasjoner som gir koronainformasjon til innvandrerbefolkningen. 

Nyheter om koronavaksine

Viktig med oppfriskningsdose til personer med alvorlig svekket immunforsvar

Folkehelseinstituttet mener flere med alvorlig svekket immunforsvar bør ta en oppfriskningsdose med koronavaksine for å sikre fortsatt god beskyttelse. De har fra før en anbefaling om å grunnvaksinere seg med tre doser. For denne gruppen blir derfor oppfriskningsdosen dose nummer 4. Personer med alvorlig svekket immunforsvar på grunn av sykdom eller bruk av immundempende medisiner, har dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. Dette gjelder også for koronavaksine. I tillegg har de også en høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de smittes med koronaviruset.

Les mer: https://www.fhi.no/nyheter/2022/personer-med-alvorlig-svekket-immunforsvar-bor-ta-oppfriskningsdose-4.-dose/

Oppdatert informasjonsmateriell for barn

Vi har oppdatert informasjon om koronavaksine tilbud for barn. Oppdaterte oversettelser kommer etter hvert.  

Se her for informasjon til barn 5-11år: https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-for-barn-5-11-ar/

Se her for informasjon til barn 12-15år: https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-for-ungdom-12-15-ar/

Skal du ut og reise etter 1. februar? Dette bør du vite om koronasertifikat!

Den viktigste beskjeden for alle som skal ut og reise er at:

  • Reglene for hva som gir gyldig EU-koronasertifikat endres fra 1. februar.
  • Du må selv sjekke reglene for landet du skal reise inn i, inkludert regler for koronasertifikat. Reglene kan være ulike for landene en reiser til.

Les denne artikkelen nøye: https://www.fhi.no/nyheter/2022/koronasertifikat-1.-februar/

Koronavaksinen fra Novavax blir tilgjengelig i mars

Vaksinen fra Novavax (Nuvaxovid) blir snart tilgjengelig i Norge. Dette er en proteinbasert vaksine som er en tradisjonell vaksine-teknologi. Vaksinen har vist å gi god beskyttelse mot koronasykdom. FHI mener ikke at Nuvaxovid er en bedre vaksine enn mRNA-vaksinene, verken ved grunnvaksinasjon eller oppfriskningsdose. Nuvaxovid kan likevel være aktuell til de personene som av ulike årsaker ønsker å få en annen vaksine enn mRNA-vaksinene. Kommuner må selv bestille vaksinen Nuvaxovid.

Les mer: https://www.fhi.no/nyheter/2022/koronavaksinen-fra-novavax-blir-tilgjengelig-i-uke-10/

Andre nyheter

Nye koronatiltak fra kl.23 tirsdag 01. februar

Tirsdag kveld la regjeringen fram nye nasjonale tiltak med flere lettelser. Du finner oversikt over reglene på regjeringen sine nettsider: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-fjerner-svart-mange-koronatiltak/id2899220/

Spørsmål og svar om hva som gjelder for testing, karantene og isolasjon:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/smittekarantene-og-isolasjon-sporsmal-og-svar/id2891647/#tocNode_1

• Følg de generelle smittevernsreglene, også om du er vaksinert. 
• Alle som oppholder seg i Norge over tid har rett på vaksine, uansett hvilken oppholdsstatus de har. 
• Du har rett på tolk når du mottar helsetjenester i Norge. 
• Vaksine er frivillig i Norge.
KOMMUNIKASJONSMATERIELL TIL DELING

Kommuner, organisasjoner og andre som driver informasjonsarbeid kan laste ned og benytte FHIs informasjonsmateriell, tekster og grafiske elementer fritt.

Informasjonsmateriell om koronavaksine: https://www.fhi.no/nettpub/koronavaksinasjonsveilederen-for-kommuner-og-helseforetak/koronavaksinasjon-i-kommunene/informasjonsmateriell-til-kommuner/?term=&h=1

MER INFORMASJON

Oppdatert informasjon om koronavaksine:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/

Kommunene har ansvaret for vaksinasjonstilbudet lokalt. Sjekk din kommunes nettside for informasjon om hvilken gruppe som tilbys vaksine når og hvordan vaksineringen gjennomføres lokalt. Personlige medisinske spørsmål rettes til fastlegen.

Dersom du fremdeles ikke finner svar, kan henvendelser som er knyttet til din rolle i informasjonsarbeid om koronavaksine rettes til folkehelseinstituttet@fhi.no

Med venlig hilsen

Tayyab M. Choudri
Daglig leder

Internasjonal helse- og sosialgruppe
Torggata 1 0181 Oslo
Mobil: 416 94 303
www.ihsg.no  E-post: post@ihsg.no