Nasjonal Konferanse i Oslo 12 august 2021 «Sammen for en bedre hverdag»

Denne konferansen er en videreføring av erfaringskonferansen som i 5 år ble  gjennomført av nettverk for forebyggende og helsefremmende arbeid mot barn, unge og  foreldre med diasporabakgrunn. Alle som arbeider med målgruppen, er velkommen! 

Tema for dager er dialogbasert empowerment, med fokus på engasjement og motivasjon.  Hvordan skal vi arbeide med målgruppen for å vekke interessen, og hvordan kan vi drive  mer helsefremmende og forebyggende arbeid som utgjør en forskjell? I tillegg ser vi på  Koronakrisen – hva har vi lært som er verdt å ta med seg videre? 

Resultatmål: «Hva er vårt sosiale ansvar for våre barn som vokser opp i Norge og hva er  det nødvendig å gjøre?»  

Det serveres middag på arrangementet. 

Dato & tid: Torsdag, 12. august 2021 16:00-20:00 

Sted: Sentral Jammat Ehle- Sunnat, moskeen i Motzfeldtsgata 10.

Program Kongress språk: Norsk, Engelsk og Urdu  16:00 – 16:25 Registrering av deltagere  

16:25 – 16:40 Resitasjon fra Koranen (arabisk med norsk oversettelse)

16:40 – 16:45 Velkomsttale Imam Syed Nehmat Ali Shah, CJAS 

16:50 – 17:10 Koronakrisen – hva har vi lært så langt med tanke på videre  samarbeid mellom det offentlige og diaspora organisasjoner  v/Tayyab M. Choudri, daglig leder i IHSG  

17:10 – 17:20 Kort innlegg v/Anne-Lise Kristensen, Pasient- og  brukerombud i Oslo og Akershus, Sosial- og eldreombud i  Oslo.  

17:20 – 18:30 Hva veit vi om negativ sosial kontroll? Hvordan kan vi  arbeide med det? v/Leoul Mekonen, medlem av IHSG  

18:30 – 19:00 Presentasjon av 5 inviterte innledere: Anika Campbell,  Seniorrådgiver IMDi. Oddvar T. Faltin. Teamleder for helse 

og omsorgstjenester hos Ombudet. 

Akhtar Chaudhry, far og norsk politiker. Andrea Skaarer  

Kreutz, Direktør Stiftelsen Amathea. Ali Tayyab, East Meets  

West- ungdom representanten.  

Hver deltager får anledning til å holde et kort innlegg – 

erfaring, interesse og forventninger. Debattleder- Shazia  

Majothi, Miljøterapeut og styre medlem IHSG 

19:20- 20: 05 Pakistans ambassadør H.E. Mr. Zaheer Parvaiz Khan,  hovedgjest avslutningstale.  

Pakistansk middag i galleriet og sosialt samvær  

Arrangementet er gratis og åpen for alle, men vi trenger påmelding: post@ihsg.no eller  SMS 41694303, med navn og mobilnr. pga. COVID. 

Sammen for en bedre hverdag er den årlige dialogmøteplassen til Internasjonal helse og sosialgruppe (IHSG) i samarbeid med Jammat Ehle-Sunnat, med støtte fra IMDI.  

Kjære IHSG- nettverk,

Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG) har i over 26 år arbeidet for å fremme dialog og trygghet mellom innvandrerorganisasjoner og offentlige tjenester/ myndigheter, slik at innvandrere blir en ressurs i, og en naturlig del av norsk samfunnsutvikling.  Overordnet fokus er på innvandreres helse og sosiale utfordringer.

Torsdag 12. august fra klokken 16:00-20:00 arrangerer vi seminaret “Sammen for en bedre hverdag” i Sentral Jammat Ehle-Sunnat moskeen i Motzfeldtgate 10 på Grønland i Oslo, med tema: “Hva er vårt sosiale ansvar for våre barn som vokser opp i Norge, og hva er det nødvendig å gjøre?”. 

Vi hadde blitt veldig stolte om du og din ektefelle har anledning til å delta på konferansen (se vedlegg). Og samt spise middag med oss i galleriet i etterkant.

Pakistans ambassadør i Norge H.E. Zaheer Parvaiz Khan vil være hovedtaler. Vi har også et nært samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – IMDi, Stiftelsen Amathea, Pasient- og brukerombudet i Oslo og Viken, kontor Oslo, Sosial- og eldreombudet i Oslo. Alle samarbeidsinstanser blir representert, som også skal holde kort innlegg.  

IHSG håper dere prioriterer denne invitasjon og sender deres påmelding.

God sommer!

Vennlig hilsen

Mvh

Tayyab M. Choudri
Daglig leder

Internasjonal helse- og sosialgruppe
Postboks 9114 Grønland, 0133 Oslo
Mobil: 416 94 303
www.ihsg.no  E-post: post@ihsg.no