Drop-in vaksine i Oslo

Kjære Nettverk!

Videresender informasjon fra Oslo kommune.  

Oslo kommune starter neste uke med vaksinering  gjennom drop-in. Vi ser gjerne at dere som har deltatt  i byrådens dialogmøter bidrar til å formidle denne informasjon til aktuelle innbyggere:

  • Fra og med 19 juli er det mulig å ta koronavaksine i Oslo uten å bestille time først. Tilbudet gjelder innbyggere i Oslo. De som bor i andre kommuner, må vaksineres i egen kommune.
  • For de som ønsker å benytte seg av dette tilbudet kreves det bare at de møter opp på vaksinesenteret i bydelen din. Når man får første dose, blir man samtidig satt opp til 2. dose på samme sted. Det legges derfor ikke opp til drop-in på tvers av bydelene. Bydelene velger selv åpningstiden for dette tilbudet slik at man sikrer færrest mulig restdoser. 
  • Innbyggere som allerede er satt opp på en vaksinetime, må bruke den timen.


Alle over 18 år i Oslo skal ha fått tilbud om vaksine i løpet av uke 29, så drop-in tilbudet vil primært være et verktøy for å nå de vi ikke har fått tak i per da. For de som ønsker å bli vaksinert, men av en eller annen grunn ikke har fått gjort det, vil tilbudet om drop-in gjøre det enklere og mer fleksibelt.

Vi har allerede vaksinert nærmere 80 % av Oslos befolkning med første dose, men det er viktig at så mange som mulig tar vaksinen.

Vaksiner er veien ut av pandemien, og vi ligger an til en veldig god dekningsgrad i Oslo. Vi oppfordrer alle til å ta vaksinen, både for egen og andres beskyttelse!

Med vennlig hilsen

Inger Elisabeth Salvesen

Fagsjef

+47 918 25 626

Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester

Seksjon for arbeid, kompetanse og sosiale tjenester

Oslo kommune, sentralbord 2180 2180