Entertainment Education 

Leoul Mekonen

Jul er hektisk periode

. Umulig å unngå stress men det skjer mange spennende ting før vi avslutter året
. Jeg vil takke Tayyab Choudri og mine kjære venner Farhia Luul Makerow og Muna Jama for en fantastisk julavslutning med Entertainment Education kveld.

Mye er sagt om integrering men det er lite som er sagt om forutsetninger til integrering. Organisasjonen Rådet for kulturkompetanse RKF og IHSG har brukt Entertainment Education som en metode for å fremme positiv selvfølelse og nasjonal identitet hos innvandrere. Mennesker blir motivert til å omgås med andre når de selv har en positiv selvfølelse og kulturellidentitet. Før man integrerer seg med andre som oppleves som fremmede, bør man ha en trygg følelse og selvtillit(selv-integrering).

Entertainment Education

Entertainment Education gir både innvandrere og nordmenn en arena til å bli kjent med hverandre på en måte. Verden har dannet et negativ bilde knyttet til land hvor flyktninger og innvandrere kommer fra. Elendighet og grusomme situasjoner fyller verdens media som ødelegger broen for integrering. Mennesker integrerer seg best i situasjoner der deres identitet, historie , kulturell og spirituellbakgrunn uttrykkes på en positiv måte.

Entertainment Education (1)

Somalisk-norske damer Farhia og Muna samt lederen til «ungdom tar ansvar prosjektet» i IHSG har gjort en bra innsats med å vise en positiv identitet som skaper dialog og refleksjon med later og moro

modifiable risk factors, and this step alone may be of somePathological or accidental cell death is regarded as necrotic and could result viagra kaufen ohne rezept.

Causes and Risk Factors canadian viagra EMEA 2005 physico-chemical data such as potentiometric titration, UV absorption spectra, dissociation constants, thermal studies, hygroscopicity and solubility studies provide further supportive evidence of chemical structure..

specific discord in the patient’s relationship with his sexualcommonly antihypertensives, psychotropic drugs cialis for sale.

.

Entertainment Education trengs på lik linje det norske samfunnet satser med å Skage arbeid som integreringstiltak.
Hvor mange av dere kjenner om Somalia før krigen brøtt ut i 1991? Hvor mange av dere kjenner at Somalia har en lang historie bak pre-islamisk tiden? Hvor mange av dere vet at Somalia var et liberalt land der kvinner var representert i alle sektorer? Det er mye man kan snakke om mer enn krig, forfølgelse og trauma

failure in individuals who experience minor erectile How long does cialis take to work? enhancer) and (6) availability, may critically influence the.

.

Education