Internasjonal helse- og sosialgruppe
er et nettverk som samarbeider med andre organisasjoner og instanser i offentlig og privat sektor, mht. helsemessige og sosiale forhold for mennesker med flerkulturell bakgrunn.
East Meets West er IHSG sin ungdomsgruppe. Medlemmene har både etnisk norsk og flerkulturell bakgrunn.
Kvinnelige ambassadør er en egen gruppe i IHSG. Gruppa skal ha fokus på saker som angår kvinner og deres rettigheter og plikter.

Entertainment Education 

Leoul Mekonen

Jul er hektisk periode

. Umulig å unngå stress men det skjer mange spennende ting før vi avslutter året
. Jeg vil takke Tayyab Choudri og mine kjære venner Farhia Luul Makerow og Muna Jama for en fantastisk julavslutning med Entertainment Education kveld. Les mer →

Velkommen til markeringen av IHSGs 25 års jubileum

Internasjonal helse- og sosialgruppe, logo


Internasjonal helse- og sosialgruppe, logo

på”East meets West- dialog og infotainment”

ÅPEN SCENE, Torggata Bad, Badstugata 2, 4. etasje.

Onsdag, 04.12.2019            Tid: 18:00- 22:00

 

Vi feirer at IHSG- flerkulturelt kompetansesenter for dialog – kunnskapsformidling – samhandling – forebyggende og frivillig arbeid.

  Les mer →

Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse

“Gi tid” – fargerikt seminar om åpenhet

Les mer →