Internasjonal helse- og sosialgruppe
er et nettverk som samarbeider med andre organisasjoner og instanser i offentlig og privat sektor, mht. helsemessige og sosiale forhold for mennesker med flerkulturell bakgrunn.
East Meets West er IHSG sin ungdomsgruppe. Medlemmene har både etnisk norsk og flerkulturell bakgrunn.
Kvinnelige ambassadør er en egen gruppe i IHSG. Gruppa skal ha fokus på saker som angår kvinner og deres rettigheter og plikter.

Civil Society Statement on COVID-19

cover the details of the ethical sensitivities involved when sildenafil citrate events that are regulated by corporal smooth muscle.

Statement-on-COVID-19-and-Migrants-final.pdf

[pdf-embedder url=”http://ihsg.no/wp-content/uploads/2020/04/Civil-Society-Statement-on-COVID-19-and-Migrants-final.pdf” title=”Statement-on-COVID-19-and-Migrants-final.pdf”]

 

IHSG- Internasjonal helse- og sosialgruppe innspill til samarbeidsstrategien for barn i lavinntektsfamilier


Bakgrunn

I dag er det utallige fritidsaktiviteter for barn og ungdom
. Hvor de kan velge fritt det de har lyst til å være med på. Å delta i en eller flere av disse aktivitetene bidrar til å utvikle kameratskap og vennskap og er en læring i sosialisering og det å bygge opp formelle og uformelle relasjoner som er viktig kunnskap å ta med seg videre i livet
. Deltagelse i en fritidsaktivitet kan for mange bidra til valg av yrke. Les mer →

IHSG Årsmeldinger 2018 II