Internasjonal helse- og sosialgruppe
er et nettverk som samarbeider med andre organisasjoner og instanser i offentlig og privat sektor, mht. helsemessige og sosiale forhold for mennesker med flerkulturell bakgrunn.
East Meets West er IHSG sin ungdomsgruppe. Medlemmene har både etnisk norsk og flerkulturell bakgrunn.
Kvinnelige ambassadør er en egen gruppe i IHSG. Gruppa skal ha fokus på saker som angår kvinner og deres rettigheter og plikter.

Vellykket VAD-festival 2014

Forventningsfullt publikum på VAD-festivalen

Forventningsfullt publikum på VAD-festivalen

Mange ungdommer møtte fram på Cosmopolite for å høre sine favorittsangere og dansere. Spesielt populære var gjestene fra London – det er ikke hver dag de legger veien innom Norge.
Les mer →

Det handler om å vinne hjertene!


Visjon: Å vinne hjertene

Visjon: Å vinne hjertene

“Foresatte, elever og nærmiljøets hjerter må vinnes om vi skal få til en god skole!” Dette var rektor Trond Nilsens hovedoppskrift på seminaret Det gode samspill mellom foreldre og skole, arrangert av IHSG og Rahma Konfliktråd
.
Les mer →

Det gode samspill


klasserom

Det gode samspill mellom barn, foreldre og skole er tema for Internasjonal helse- og sosialgruppes (IHSG) dialogseminar på Furuset Skole, 16. november kl 15-18.  Det blir foredrag, workshop, matservering og underholdning.
Les mer →