Internasjonal helse- og sosialgruppe
er et nettverk som samarbeider med andre organisasjoner og instanser i offentlig og privat sektor, mht. helsemessige og sosiale forhold for mennesker med flerkulturell bakgrunn.
East Meets West er IHSG sin ungdomsgruppe. Medlemmene har både etnisk norsk og flerkulturell bakgrunn.
Kvinnelige ambassadør er en egen gruppe i IHSG. Gruppa skal ha fokus på saker som angår kvinner og deres rettigheter og plikter.

Sommerfest på Bekkensten lørdag 31. mai 2014


Samvær bekkenstenweb

20-årsjubileum krever feiring, og sommerfesten ble derfor lagt til Oslo kommunes hytte Bekkensten i Oppegård.
Les mer →

Jubileumslunsj 17. mai 2014


17 
. mai - lunsjbord web

Årets 17. mai var en spesiell dag ettersom den også markerte 200 års jubileet for den norske grunnloven
. Spesiell også fordi IHSG har 20-årsjubileum i år.

Les mer →

Tayyab M. Choudri og Ole Mathis Hetta mottok Karl Evang-prisen 2013

Tayyab M. Choudri og Ole Mathis Hætta

Tayyab M. Choudri og Ole Mathis Hætta

Urbefolknings- og minoritetshelse er en fellesnevner for de to prisvinnerne på hver sine områder.
Les mer →