Internasjonal helse- og sosialgruppe
er et nettverk som samarbeider med andre organisasjoner og instanser i offentlig og privat sektor, mht. helsemessige og sosiale forhold for mennesker med flerkulturell bakgrunn.
East Meets West er IHSG sin ungdomsgruppe. Medlemmene har både etnisk norsk og flerkulturell bakgrunn.
Kvinnelige ambassadør er en egen gruppe i IHSG. Gruppa skal ha fokus på saker som angår kvinner og deres rettigheter og plikter.

Det gode samspill


klasserom

Det gode samspill mellom barn, foreldre og skole er tema for Internasjonal helse- og sosialgruppes (IHSG) dialogseminar på Furuset Skole, 16. november kl 15-18.  Det blir foredrag, workshop, matservering og underholdning.
Les mer →

Verdens eldredag 1. oktober 2014


Verdens eldredag 2014

Dagen ble som i fjor markert i Jamaat Ehle-Sunnat, med fokus på utfordringer og tiltak for eldre innvandrere.
Les mer →

Sommerfest på Bekkensten lørdag 31. mai 2014


Samvær bekkenstenweb

20-årsjubileum krever feiring, og sommerfesten ble derfor lagt til Oslo kommunes hytte Bekkensten i Oppegård.
Les mer →