Framtidens eldreomsorg – seminar

Framtidens eldreomsorg – seminar.

I år er det 25-års jubileum for IHSG og det markeres med FNs internasjonale eldredag.

Fredag 4. oktober kl. 14.30-18.30.

Sted: Jammat  Ehle- Sunnat, Motzfeldtsgata 10, Oslo

dav

Eldre innvandrere møter ofte store utfordringer når de mister funksjonsnivå og trenger pleie og omsorgstjenester fra det offentlige. Savnet etter hjemlandet blir større. Kontakten med arbeidslivet er borte, og dermed også mye av kontakten med det norske samfunnet. I store deler av verden stiller storfamilien opp. Her i Norge opplever vi at barna er opptatt med sitt, og har ikke tid og kapasitet til å ta dette ansvaret. 

dav

Å møte denne pasientgruppen krever bevissthet rundt problemstillingene, evnen til å lytte og å kunne uttrykke empati, medmenneskelighet og medfølelse.

dav

dav

dav

dav


IHSG- Internasjonal helse- og sosialgruppe, Familieklubbene i Norge og Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus, Sosial- og eldreombudet i Oslo har gleden av å invitere, tradisjonen tro, til markering av Verdens Eldredag 2019.

Program

Møteleder: Tayyab M

4. During sexual intercourse, how often were you How to get viagra • Urine analysis.

. Choudri daglig leder IHSG- Internasjonal helse- og sosialgruppe.

Kl. 14:30 Registrering

Kl. 14:35 Resitasjon fra Koranen Imam Syed Nehmat Ali Shah, CJAS

Dikt for eldre.

Kl. 14:45 Velkommen! 

Martin Toft, styreleder i IHSG og May Reppe, styreleder i Familieklubbene i Norge

Kl. 15:00 Framtidens eldreomsorg 

Tone Tellevik Dahl, Byråd for eldre, helse og arbeid.

Kl. 15:15 Kan vi få til dette eller er det for mange barrierer? Må jeg stille opp hele tiden? Ved Anne Lise Kristensen. Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus, Sosial- og eldreombudet i Oslo

Kl. 15:45 Hvordan kommunisere med hverandre på tvers?
Bedre samhandling mellom pårørende og brukertjenester. Camilla Aslaksen, Familieklubbene i Norge.  

Kl. 16:30 Utdeling av to seniorpriser og det ville være omvisning i moskeen før middagen. 

Kl. 17:00 Middag i galleriet. 

 

Matservering – vi ønsker påmelding INNEN onsdag 2
. oktober
, til post@ihsg.no eller på sms til 4169430

Screenshot 2020-02-15 at 4.33.24 PMScreenshot 2020-02-15 at 4.33.50 PMScreenshot 2020-02-15 at 4.33.43 PMScreenshot 2020-02-15 at 4.33.33 PMScreenshot 2020-02-15 at 4.33.00 PMScreenshot 2020-02-15 at 4.33.17 PM