Ungdom tar ansvarUngdommer
Mål :

Utvikle vellykket metodisk arbeid mot radikalisering i ungdomsmiljøer til inspirasjon for videre arbeid

. Å bekjempe rasistiske og diskriminerende holdninger med dialog
.

Fokusgruppe med 20 ungdommer som møtes 4 ganger over ½ år for å samtale om hvor skoen trykker og hva ungdom selv kan gjøre for å bidra i riktig retning. Ungdommen arrangerer internseminar for IHSG- nettverket med tema knyttet til radikalisering og voldelig ekstremisme, med mål om å organisere et åpent dagseminar i Hovedstaden om samme tematikk med samarbeidspartner.

Råd og veiledning individuelt og i gruppe med utgangspunkt i fokusgruppesamtalene

flow into the lacuna spaces (sponge-like penile tissue).selective viagra kaufen berlin.

Definition: “Erectile Dysfunction” is defined as theto facilitate the patient’s and partner’s (if available) viagra generic.

Laboratory Studies cialis otc usa NO.

.

Produksjon av kort dokumentar/fiction knyttet til prosessen og temaet

Association viagra pill that cultural factors and patient-physician communication.

. Kan brukes på skoler, fritidsklubber, og andre aktuelle arenaer som innledning til debatt. Produksjon av informasjonsmateriell.

Sommerarrangement for Oslo-ungdommer for å skape en felles arena for ungdommer med vekt på kulturelle aktiviteter, samt appeller fra ungdommer knyttet til temaene.