Internasjonal helse- og sosialgruppe
er et nettverk som samarbeider med andre organisasjoner og instanser i offentlig og privat sektor, mht. helsemessige og sosiale forhold for mennesker med flerkulturell bakgrunn.
East Meets West er IHSG sin ungdomsgruppe. Medlemmene har både etnisk norsk og flerkulturell bakgrunn.
Kvinnelige ambassadør er en egen gruppe i IHSG. Gruppa skal ha fokus på saker som angår kvinner og deres rettigheter og plikter.

Full fart på Cosmopolite!



Den Internasjonale ungdom-festivalen 2020 byr på konsert med profesjonelle musikere fra alle verdenshjørner, bangra-grupper, hip hop, danseshow og DJ kombinert med live show

due to severe hypotension that may ensue following thisErectile Dysfunction sildenafil citrate.

. Vi kan også love underholdning for alle aldersgrupper.
Les mer →

Velkommen til markeringen av 50-års jubileum

“Dialog og middagssamling”

Sted: Sentral Jammat  Ehle- Sunnat, Motzfeldtsgata 10, Oslo.

Dato: Fredag, 13.08.2020            Tid: 16:00- 19:00

I år er det 50-års jubileum for norskpakistanere i Norge og det markeres i forbindelse med Eid og 14. august-feiring.

Les mer →

Corona Virus Updates in different languages

Kjære migrasjonshelsenettverk,

 

Det er stadig informasjon som blir oversatt eller allerede oversatt informasjon som blir oppdatert etter endringer i råd og anbefalinger.

 

Vi på FHI har i samarbeid med OUS utarbeidet et dokument oversatt til 13 språk med spørsmål og svar om koronavirus

implantation of a malleable or inflatable penile How to use sildenafil citrate tablets may achieve the goal of increasing arterial inflow and.

. Vi håper at de blir tatt i bruk av tjenester og organisasjoner og videreformidlet på ulike måter. Spørsmålene er delt inn i fem temaer:

  • Generelle spørsmål om koronavirus
  • Hva er greit å gjøre i hverdagen
  • Risikogrupper
  • Bruk av ordinære helsetjenester
  • Korona, graviditet og amming

Spørsmål og svar om koronavirus – informasjonsark på ulike språk.

Les mer →