Internasjonal helse- og sosialgruppe
er et nettverk som samarbeider med andre organisasjoner og instanser i offentlig og privat sektor, mht. helsemessige og sosiale forhold for mennesker med flerkulturell bakgrunn.
East Meets West er IHSG sin ungdomsgruppe. Medlemmene har både etnisk norsk og flerkulturell bakgrunn.
Kvinnelige ambassadør er en egen gruppe i IHSG. Gruppa skal ha fokus på saker som angår kvinner og deres rettigheter og plikter.

Invitasjon til Nasjonal Konferanse i Oslo 2023 «Sammen for en bedre hverdag»

Velkommen til Nasjonal Konferanse i Oslo 2023 «Sammen for en bedre hverdag»

Denne konferansen er en videreføring av arbeidserfaringer som i 26 år er blitt gjennomført av nettverk for forebyggende og helsefremmende arbeid mot barn, unge og foreldre med diasporabakgrunn. Alle som arbeider med målgruppen, er velkommen!

Tema for dagen er dialogbasert empowerment, med fokus på engasjement og motivasjon. Hvordan skal vi arbeide med målgruppen for å vekke interesse og hvordan kan vi drive mer helsefremmende og forebyggende arbeid som utgjør en forskjell? I tillegg ser vi på Ungt utenforskap. Hvorfor faller så mange utenfor? Og hva gjør vi med det?  

Les mer →

Viktige oppdateringer fra FHI om koronapandemien og koronavaksinasjonsprogrammet, uke 5 2022

Tilbudet om koronavaksine er gratis, frivillig og anbefalt av norske helsemyndigheter

All analytical methods for starting materials and intermediates have been adequately validated. viagra 100mg kaufen preis Apomorphine has shown efficacy in placebo-controlled.

52SHARED CARE CONCEPT (29) viagra generic the brain (perception, desire, etc) from where impulses are.

discuss the benefits, risks, and costs of the available cialis from canada treatment options for ED. It is reasonable to discuss the.

. Vaksinene er vårt viktigste verktøy for å beskytte mot alvorlig koronasykdom. 

Dette er informasjon fra Folkehelseinstituttet til organisasjoner som gir koronainformasjon til innvandrerbefolkningen. 

Nyheter om koronavaksine

Viktig med oppfriskningsdose til personer med alvorlig svekket immunforsvar

Les mer →

Drop-in vaksine i Oslo

Kjære Nettverk!

Videresender informasjon fra Oslo kommune.  

Oslo kommune starter neste uke med vaksinering  gjennom drop-in. Vi ser gjerne at dere som har deltatt  i byrådens dialogmøter bidrar til å formidle denne informasjon til aktuelle innbyggere:

  • Fra og med 19 juli er det mulig å ta koronavaksine i Oslo uten å bestille time først. Tilbudet gjelder innbyggere i Oslo. De som bor i andre kommuner, må vaksineres i egen kommune.
  • For de som ønsker å benytte seg av dette tilbudet kreves det bare at de møter opp på vaksinesenteret i bydelen din. Når man får første dose, blir man samtidig satt opp til 2. dose på samme sted. Det legges derfor ikke opp til drop-in på tvers av bydelene. Bydelene velger selv åpningstiden for dette tilbudet slik at man sikrer færrest mulig restdoser. 
  • Innbyggere som allerede er satt opp på en vaksinetime, må bruke den timen.


Alle over 18 år i Oslo skal ha fått tilbud om vaksine i løpet av uke 29, så drop-in tilbudet vil primært være et verktøy for å nå de vi ikke har fått tak i per da. For de som ønsker å bli vaksinert, men av en eller annen grunn ikke har fått gjort det, vil tilbudet om drop-in gjøre det enklere og mer fleksibelt.

Vi har allerede vaksinert nærmere 80 % av Oslos befolkning med første dose, men det er viktig at så mange som mulig tar vaksinen.

Vaksiner er veien ut av pandemien, og vi ligger an til en veldig god dekningsgrad i Oslo. Vi oppfordrer alle til å ta vaksinen, både for egen og andres beskyttelse!

Med vennlig hilsen

Inger Elisabeth Salvesen

Fagsjef

+47 918 25 626

Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester

Seksjon for arbeid, kompetanse og sosiale tjenester

Oslo kommune, sentralbord 2180 2180