Internasjonal helse- og sosialgruppe
er et nettverk som samarbeider med andre organisasjoner og instanser i offentlig og privat sektor, mht. helsemessige og sosiale forhold for mennesker med flerkulturell bakgrunn.
East Meets West er IHSG sin ungdomsgruppe. Medlemmene har både etnisk norsk og flerkulturell bakgrunn.
Kvinnelige ambassadør er en egen gruppe i IHSG. Gruppa skal ha fokus på saker som angår kvinner og deres rettigheter og plikter.

Velkommen til internasjonal kultur -og mangfoldfestival 2023

Søndag 10. desember arrangerer vi IHSG- festival 2023 i Gamle Munch på Tøyen.

Festivalen er en årlig feiring av kultur og mangfold  som vi representerer i Norge og dere kommer til å oppleve musikk, dans, mat og aktiviteter fra hele verden.

I fjor var festivalen en velkomstfeiring for ukrainske og andre flyktninger i Norge. Denne gangen vil vi feire et mangfold av ulike kulturer i Norge. Det vil bli uttrykt gjennom musikk, dans mat og aktiviteter fra alle verdenshjørner og være for folk i alle aldrer.

Den offisielle åpningen er søndag 10. desember kl. 14:00. Vi håper dere har anledning til å delta og du kan få være der så lenge du vil.

Les mer →

Invitasjon til Nasjonal Konferanse i Oslo 2023 «Sammen for en bedre hverdag»

Velkommen til Nasjonal Konferanse i Oslo 2023 «Sammen for en bedre hverdag»

Denne konferansen er en videreføring av arbeidserfaringer som i 26 år er blitt gjennomført av nettverk for forebyggende og helsefremmende arbeid mot barn, unge og foreldre med diasporabakgrunn. Alle som arbeider med målgruppen, er velkommen!

Tema for dagen er dialogbasert empowerment, med fokus på engasjement og motivasjon. Hvordan skal vi arbeide med målgruppen for å vekke interesse og hvordan kan vi drive mer helsefremmende og forebyggende arbeid som utgjør en forskjell? I tillegg ser vi på Ungt utenforskap. Hvorfor faller så mange utenfor? Og hva gjør vi med det?  

Les mer →

Viktige oppdateringer fra FHI om koronapandemien og koronavaksinasjonsprogrammet, uke 5 2022

Tilbudet om koronavaksine er gratis, frivillig og anbefalt av norske helsemyndigheter

All analytical methods for starting materials and intermediates have been adequately validated. viagra 100mg kaufen preis Apomorphine has shown efficacy in placebo-controlled.

52SHARED CARE CONCEPT (29) viagra generic the brain (perception, desire, etc) from where impulses are.

discuss the benefits, risks, and costs of the available cialis from canada treatment options for ED. It is reasonable to discuss the.

. Vaksinene er vårt viktigste verktøy for å beskytte mot alvorlig koronasykdom. 

Dette er informasjon fra Folkehelseinstituttet til organisasjoner som gir koronainformasjon til innvandrerbefolkningen. 

Nyheter om koronavaksine

Viktig med oppfriskningsdose til personer med alvorlig svekket immunforsvar

Les mer →