Velkommen til markeringen av 50-års jubileum

“Dialog og middagssamling”

Sted: Sentral Jammat  Ehle- Sunnat, Motzfeldtsgata 10, Oslo.

Dato: Fredag, 13.08.2020            Tid: 16:00- 19:00

I år er det 50-års jubileum for norskpakistanere i Norge og det markeres i forbindelse med Eid og 14. august-feiring.

Dette gjør vi ved å invitere dere til en jubileumsfest, en aften som byr på appeller, innsalg og mye mer. Arrangementet er åpent for familier, men det er nødvendig med påmelding. Gjennom kvelden vil vi vise det beste vi har å by på og avslutte med felles Dua.

Du og din familie vil få den beste mulige opplevelsen og servering av eksotisk femrettersmiddag fra Pakistan.

På grunn av covid-19 er det en begrensning på hvor mange som kan delta. Dersom du og din familie ønsker å delta eller holde en kort tale vennligst send oss en e-post: post@ihsg.no eller SMS: 976778883 så setter vi deg på gjestelisten.

Det vil være en ære å ha deg med på arrangementet. Vi ser frem til å treffe dere.

Hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen,

Tayyab M. Choudri(Nettverks koordinator)
Khalid Mahmood Sheikh(Styreleder i CJAS)
Syed Nehmat Ali Shah(Imam i CJAS)