Tayyab M. Choudri og Ole Mathis Hetta mottok Karl Evang-prisen 2013

Tayyab M. Choudri og Ole Mathis Hætta

Tayyab M. Choudri og Ole Mathis Hætta

Urbefolknings- og minoritetshelse er en fellesnevner for de to prisvinnerne på hver sine områder.

Tayyab M. Choudri
Tayyab M. Choudri er leder av Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG). Dette nettverket startet han på 1990-talet. I gruppa har han tatt opp et bredt spekter av folkehelseproblem, som psykisk helse, kosthold og mosjon. Han har også tatt opp mer følsomme tema som tvangsekteskap. Menneskerettigheter og likeverd er kjernepunkter i arbeidet for å bedre minoritetshelsen.

Internasjonal helse- og sosialgruppe samarbeider tett med en rekke norske organisasjoner og myndigheter, og har fungert som en god kulturoversetter for innvandrere som strever med å finne seg til rette i det norske systemet.
Choudri er utdannet som hjelpepleier i Norge, og har studert psykologi og folkehelse i England.
Ole Mathis Hetta
Ole Mathis Hetta har vært en tydelig stemme for den samiske pasienten. Han har i mange år arbeidet med samfunnsmedisinske spørsmål, som distrikslege, kommuneoverlege, kvalitetsrådgiver og fylkelege.
I hele sitt virke har han vært opptatt av at helsetjenesten må kjenne godt til og ta hensyn til det samiske språket og kulturen
. Han har ofte blitt kontaktet av samiske pasienter som ikke har følt seg forstått i den norske helsetjenesten.
Hetta har også internasjonal erfaring fra ulike helseprosjekt i Sør-Sudan og Tanzania. I dag arbeider Ole Mathis Hetta som seniorrådgiver i samisk samfunnsmedisin i Helsedirektoratet.
Karl Evang-prisen

Karl Evangs pris ble opprettet av Sosialdepartementet for å stimulere interessen og innsatsen for god helseopplysning, og som en honnør til den tidligere helsedirektørs pionerinnsats på dette felt. Prisen ble første gang utdelt i 1981. Prisvinner velges av en komité oppnevnt av Statens helsetilsyn og prisen overrekkes den 19
. oktober hvert år på Karl Evangs fødselsdag.
Prisen blir gitt til en person eller organisasjon som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for å fremme enten folkehelsen og sosiale forhold av betydning for denne, rettssikkerhet og sikkerhet i helse- og sosialtjenesten eller opplysningsarbeid og medvirkning i samfunnsdebatten om viktige helse- og sosialpolitiske spørsmål.