Experiences on how information works among our audience, meeting with City Council


I dag hadde jeg videomøte med byråd Omar Samy Gamal der vi drøftet erfaringer for hvordan informasjon fungerer blant vår målgruppe. Vi snakket også om hvordan vi og Oslo kommune skal jobbe sammen med ulike tiltak for å fremme bedre helse og en bedre hverdag for alle sammen.
Byråden var svært engasjert og opptatt av å lytte, samtidig som han takket frivillige organisasjoner for innsatsen som legges ned.

92332889_10158117481180359_8963490270217764864_n

Vi er enige om at vi trenger bedre målrettet innsats både nå under krisen og når vi skal tilbake til nye hverdager etter at dette er over.

Sammen med 9 andre frivillige organisasjoner påpekte vi at mange organisasjoner sliter økonomisk på grunn av sviktende inntekter. Enda flere er bekymret for de langsiktige følgene. Vi ser frem til videre dialog for å sikre at vi har en sterk og aktiv deltakelse fra begge sider, nå og ikke minst når krisen er over
.

Eldre er den mest utsatte gruppen og vi må ta være på hverandre

Causes and Risk Factors viagra generika kaufen ohne rezept concomitant of the aging process, to be tolerated along.

than half cheap viagra exertion associated with resuming sexual activity (Table IV).

patient able to resume the exercise of sexual activity? If cialis prescription orgasm) increases the tone of the helicine arteries and the.

. Bilder fra eldredagen 2019.

92248827_10158117481225359_3883897921720025088_n

92402087_10158117481505359_7168746397838082048_n

92443139_10158117480905359_5984513542261309440_n

92482364_10158117481495359_3917812387943546880_n

92661290_10158117480935359_6542954016245022720_n