Det handler om å vinne hjertene!


Visjon: Å vinne hjertene

Visjon: Å vinne hjertene

“Foresatte, elever og nærmiljøets hjerter må vinnes om vi skal få til en god skole!” Dette var rektor Trond Nilsens hovedoppskrift på seminaret Det gode samspill mellom foreldre og skole, arrangert av IHSG og Rahma Konfliktråd
.

Oppvekst i et flerkulturelt samfunn
Barn og unges oppvekst i et flerkulturelt samfunn var fokuset for dette seminaret som samlet rundt femti interesserte på Furuset skole søndag 16. november. Styreleder Martin Toft holdt en kortt velkomsttale før programmet startet med presentasjon av IHSG ved daglig leder Tayyab M
. Choudri.

Gode eksempler viktig!

Målgruppen for seminaret var foreldre til barn i grunnskolen, lærere og andre interesserte. Det er ofte dårlig oppmøte på foreldremøtene. Derfor ønsket arrangørene å vise noen gode eksempler som inspirasjon for videre arbeid for å trekke foreldre med i skolehverdagen. Foreldrene er en ressurs som skolen bør jobbe for å få med på laget.

Navnit Pahlil

Navnit Pahlil

Miljøarbeidere er viktig!
Sosiallærer og rådgiver på Bjørndal skole, Navnit Pahil innledet med foredrag om hvordan de jobbet med atferd og holdninger på hennes skole. Et av de viktigste tiltakene på denne skolen var miljøarbeidere som var ute i skolegården og var lett tilgjengelige for elevene
.

 

Rollespill om mobbing ved East meets west

Rollespill om mobbing ved East meets West

Ungdommer fra East meets West presenterte et skuespill om hvor destruktivt mobbing kan være som innledning til Trond Nilsens foredrag.

 

Sms og morgenhilsen
Trond Nilsen har vært rektor på Haugerud skole de siste fire årene og fortalte hvordan de på disse fire år hadde snudd et desktruktivt skolemiljø og fått til et samarbeid med foreldrene og nærmiljøet på Haugerud

How was it in the past?”They include intracavernosal injection therapy, cheap viagra.

. Nå møter 95% av foreldrene opp på foreldremøter! Nilsen er nå rektor på Gran skole, og skal videreføre suksess-oppskriften til denne skolen
.

Rektor Trond Nilsen

Rektor Trond Nilsen

To effektive virkemidler gjorde inntrykk på oss som hørte på. Det ene var å sende minst en sms til foreldrene om noe bra barnet deres hadde gjort. Det andre var at alle ansatte fra vaktmester til rektor møtte tok i mot elevene hver morgen og ønsket dem velkommen til skolen. Det er viktig for alle å bli sett!

Omgivelsene er viktige!
Klasserommene som før var nedslitt og preget av hærverk ble pusset opp. Det siste halvåret hadde ingenting blitt ødelagt. Dette var altså resultatet av målsetningen om å vinne hjertene til foresatte, til elever og til nærmiljøet. Og det klarte de altså på noen få år!

Workshop
For å engasjere alle deltakerne ble seminaret avsluttet med en workshop hvor tre grupper fikk forskjellige problemstillinger å diskutere knyttet til atferd, holdninger og engasjement.

Sanggruppen Nasheed

Sanggruppen Nasheed

Musikkgruppa Nasheed avsluttet den formelle delen av arrangementet
Seminaret avsluttet med en matbit og tid til en prat.