Det gode samspill


klasserom

Det gode samspill mellom barn, foreldre og skole er tema for Internasjonal helse- og sosialgruppes (IHSG) dialogseminar på Furuset Skole, 16. november kl 15-18.  Det blir foredrag, workshop, matservering og underholdning.

Atferd, holdninger og engasjement
Tema for seminaret er Atferd, holdninger og engasjement. Vi har invitert 3 innledere som har kompetanse på feltet for inspirasjon og motivasjon.

Seminaret er åpent for alle i nettverket, andre organisasjoner og deres medlemmer

the enzymes responsible for the breakdown of the sildenafil • Cardiovascular System.

. Seminaret er en del av prosjektet Sammen for en bedre hverdag.

Fokus og målgruppe
Fokus skal være barn og unges oppvekst i et flerkulturelt samfunn der offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner jobber sammen. Målgruppe er foreldre og lærere til barn i grunnskolen.

Formål
Det klages over at mange foreldre ikke deltar i samarbeidet mellom skole og hjem. Vi vil stimulere til økt deltakelse i skolehverdagen – og ønsker å fokusere på foreldre som en ressurs! Det er viktig å vise fram gode eksempler på godt samspill slik at ikke det negative får all oppmerksomheten.

En felles møteplass
Dialogseminaret vil skape en felles møteplass for alle og synliggjøre felles
engasjement om et felles tema: foreldre og skole samarbeider med barnet i fokus
.

Praktisk
Påmelding til post@ihsg.no
Sted: Furuset Skole. Søndag 16.11.2014 kl. 15-18.00
Registrering starter 14.30.

Sammen for en bedre hverdag - plakat